தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Sunday, November 30, 2014

நன்றிகள்


நமது JAC அறை கூவலை ஏற்று 27-11- 2014 அன்று 

நடைபெற்ற ஒருநாள்வேலை நிறுத்தபோராட்டத்தில்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பங்கேற்று வெற்றி பெற செய்த 

அனைத்துதோழர்கள் மற்றும் தோழியர்களுக்கும் நமது 

நெஞ்சார்ந்த நன்றியும்... பாராட்டும்... வாழ்த்துக்களும்...

நமது மாவட்டத்தில் 285 பேர் strike ,247 பேர் leave 

181 பேர் duty தமிழகத்தில் 75% ஊழியர்களும்... 

வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர். அனைத்து 

தோழர்களுக்கும் போராட்டக்குழுசார்பாக வாழ்த்துக்களை 

தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்,,,,,,,,

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR