தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Thursday, September 5, 2019


அதிர்ச்சி! ஆச்சரியம்!! 
நம்மைத் தேடி நித்தம் ஒரு செய்தி கலவையாக!
உவகையோடு வாருங்கள்! உண்மையை உணர்த்துவார் நம் 
தஞ்சை மண்ணின் தன்னேரில்லாத் தலைவன்!
படிப்பாளி பட்டாபியைக் காண 
மன்னையில் குவிந்திடுவோம்
   மடை திறந்த வெள்ளமாய்! 
வருக! வருகவென  
அன்போடு அழைக்கிறேன் - கிள்ளி.


No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR