தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Tuesday, January 1, 2019

  கொள்வன கொண்டு, 
கொடுப்பன கொடுத்து, 
தடுப்பன தடுத்து, 
விடுப்பன விடுத்து, 
உழைப்பன உழைத்து 
சேவையில் கருத்தாய் 
சிறந்தோங்கி வாழ்க!
அனைவருக்கும் இனிய 
ஆங்கிலப் புத்தாண்டு 
வாழ்த்துக்களை அன்போடு 
தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  
பெரு மகிழ்ச்சியுடன்
உங்கள் மாவட்டச் செயலர் 
தோழன். கே. கிள்ளிவளவன்.

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR