தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Thursday, October 12, 2017

Remuneration Committee 
recommends 15% fitment benefit. 
=============
 In its meeting yesterday, 
Remuneration Committee of BSNL Board 
recommended 3rd PRC with 15% fitment 
and 2% hike in Superannuation 
benefits of DR employees. 
Remuneration Committee consists of 
External & DOT representatives.
 This will be sent to BSNL Board for approval. Board meeting is scheduled today.

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR