தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Wednesday, April 4, 201801-04-2018 முதல் IDA 0.3% சதவீதம் உயர்வு!

01-04-2018 முதல் IDA 0.3% சதவீதம் 
உயர்ந்துள்ளது.
இத்துடன் மொத்த IDA (126.9% + 0.3%)
127.2% சதவீதம் ஆகும்.

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR