தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Wednesday, April 4, 2018

ஒப்பந்த ஊழியர் VDA உயர்வு:

ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கான விலைவாசிப்படி VDA 01-04-2018 முதல் கீழ்க்கண்டவாறு உயர்ந்துள்ளது.

UNSKILLED:
A பிரிவு நகரம் - ரூ.17/- நாளொன்றுக்கு உயர்வு ரூ.536/- லிருந்து ரூ. 553/- ஆக  உயர்வு.
B பிரிவு நகரம் - ரூ.14/- நாளொன்றுக்கு உயர்வு ரூ.448/- லிருந்து ரூ. 462/- ஆக உயர்வு.
C பிரிவு நகரம் - ரூ.11/- நாளொன்றுக்கு உயர்வு ரூ. 359/- லிருந்து ரூ. 370/- ஆக  உயர்வு.

இனி 01-04-2018 முதல்: UNSKILLED நாள் கூலி:
A பிரிவு நகரம்: ரூ. 553/-
B பிரிவு நகரம்: ரூ. 462/-
C பிரிவு நகரம்: ரூ. 370/-

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR