தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Tuesday, June 12, 2018

ஜூன் - 12

தோழர். விச்சாரே நினைவு தினம்


வீழ்ந்தது   NFTE 

என்னும் எக்காளம் மாற்றி 

  எழுந்தது  NFTE 

என இரும்பூதெய்த வைத்த

வீழாத் தலைவன் விச்சாரே

நினைவைப்  போற்றுவோம்.

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR