தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Wednesday, June 13, 2018

பொது மேலாளருடன் 
மாவட்டச் செயலர் சந்திப்பு  

ஊழியர்களுக்கான
 3 மாதத்திற்கு ஒருமுறை 
போட வேண்டிய 600 ரூபாய் பிளானை 
ஜூலை 1 முதல் போட ஆவன 
செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். 
நமது PGM அவர்கள்  அதை உடன் 
முடித்துத் தர உறுதியளித்தார்.

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR