தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Saturday, June 9, 2018


தனது மகள் திருமண வேலையாக 
விடுப்பில் சென்றிருந்த
நமது மாவட்டச் செயலர்  
தோழர் கே. கிள்ளிவளவன் அவர்கள் 
இன்று முதல் பணியைத் தொடர்கிறார். 
அவரது பணியைச் செவ்வனே செய்த 
பொறுப்பு மாவட்டச் செயலர் தோழியர் 
A . லைலாபானு அவர்களை 
நமது மாவட்டச் சங்கம் 
மனதார வாழ்த்தி மகிழ்கிறது.

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR