தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Wednesday, June 8, 2016


மாவட்ட மாநாடுகள் 

மாவட்ட மாநாடுகளை நடத்தாத மாவட்டச்சங்கங்கள்  
31/07/2016க்குள் உடனடியாக தங்களது மாவட்ட மாநாடுகளை 
நடத்தி முடிக்க மத்திய சங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

மாவட்டச்சங்கங்கள் மாநாடுகளை நடத்தாத நிலையில் 
மாநிலச்சங்கமே மாநாட்டு அறிவிப்புச் செய்திட வேண்டுமெனவும் 
மத்திய சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

ஜூன் -7 

தோழர்.ஜெகன் நினைவு நாள் 


இங்கு... இவனை...

 யாம் பெறவே.
என்ன தவம் செய்து விட்டோம்?

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR