தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Tuesday, August 31, 2010

திருமதி சோனியாகாந்தி செப். 7 

போராட்டத்தை ஆதரித்துள்ளார்கள்!

     அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி அவர்கள் INTUC ன் வேலை நிறுத்த அறைகூவலை பாராட்டியிருக்கிறார்கள்.   டாக்டர் சஞ்சீவி ரெட்டி அவர்கள் வைத்துள்ள தொழிலாளர் பிரச்சினைகள் குறித்து நிதி அமைச்சர் அவர்களும், காங்கிரஸ் தலைவர் ஆஸ்கர் பெர்னாண்டஸ் அவர்களும் சந்தித்து பேசியுள்ளார்கள். 
     தொழிலாளர் நலன்களை மீட்டிடவும், இழந்த வேலைகளை மீண்டும் பெற்றிடவும், அமைப்புசார தொழிலாளருக்கான சமூக பாதுகாப்பு நிதியை கூடுதலாகப் பெறுவதற்கும் நடத்தப்படும் போராட்டம் இது. 
மேலும் விபரமாக ஆங்கிலத்தில் கீழே:

Sonia supports INTUC on Sep 7 general strike

Congress president Sonia Gandhi has backed the party-affiliated Indian National Trade Union Congress (INTUC) in joining the other trade unions call for a nation-wide shutdown Sep 7 against the "anti-worker" policies of the central and state governments, a party leader said Sunday."When the senior party leaders appraised her at an informal meeting recently about INTUCs decision to join the general strike, Gandhi told them that INTUC is meant for that and directed senior party leader Oscar Fernandes to co-ordinate with the union government, party and INTUC to settle the workers demands," the leader, who did not want to be identified, told IANS.
The leader said Gandhi said she will herself take up the workers issues with Prime Minister Manmohan Singh.
"I will talk to the prime minister (about the workerss demands). INTUC must take up workers issues," Gandhi told the meeting.
Sources in the INTUC told IANS said both Finance Minister Pranab Mukherjee and Fernandes spoke to INTUC president G. Sanjeeva Reddy about the workers demands after Gandhis directives.
Protesting against price rise, violation of labour laws and disinvestment of public sector units (PSUs), eight major trade unions, including INTUC and the trade unions affiliated to the Left parties, have called for a country-wide general strike Sep 7.
The trade unions are also demanding rehabilitation of the workers and employees who lost their jobs due to the economic recession and for Rs.50,000 crore for an unorganised workers social security fund. The government has only allocated Rs.1,000 crore for 40 crore unorganised workers in the country.
The other trade unions which have called the strike include Communist Party of India-Marxist (CPI-M)-affiliated Centre of Indian Trade Unions (CITU), the All India Trade Union Congress (AITUC) and the Hind Mazdoor Sabha (HMS). The Bharatiya Mazdoor Sangh, which is close to the Bharatiya Janata Party has not yet revealed its position.
INTUC national secretary R. Chandrasekharan told IANS that it was the first time in the history of independent India that INTUC had joined the trade unions affiliated to other political parties to call for an all India strike.
Dismissing the allegations by certain sections in the Congress party that it was a strike against the policies of the Manmohan Singh government, Chandrasekharan stressed the strike has been called for against anti-worker policies of both the centre and state governments.
"INTUC is always with the Congress party and the central government. The state governments in the country are not controlled by the Congress party alone. This is a movement by the combined workforce to open the eyes of the government," he said.
 இதய நோய் சம்பந்தமாக 
டாக்டர் திரு. தேவி ஷெட்டி 
அவர்களின் சிறப்பு பேட்டி.
                  படிக்க,  பாதுகாக்க.                             
                                                அன்புடன்,  உங்கள் : சிவசிதம்பரம்.

Interview with Dr. Devi Shetty (Heart specialist)
 

Dear Friends


One of the best & most renowned Heart surgeons we have in India today.

 


 
A chat with Dr.Devi Shetty (Heart Specialist),
Narayana Hrudayalaya, Bangalore
was arranged by WIPRO for its employees .
The transcript of the chat is given below. Useful for everyone.Qn: What are the thumb rules for a layman to take care of his heart?


Ans:
1. Diet - Less of carbohydrate, more of protein, less oil
2. Exercise - Half an hour's walk, at least five days a week; avoid lifts and avoid sitting for a longtime
3. Quit smoking
4. Control weight
5. Control blood pressure and sugar


Qn: Is eating non-veg food (fish) good for the heart?


Ans: No


Qn: It's still a grave shock to hear that some apparently healthy person
gets a cardiac arrest. How do we understand it in perspective?


Ans: This is called silent attack; that is why we recommend everyone past the age of 30 to undergo routine health checkups.


Qn: Are heart diseases hereditary?


Ans: Yes


Qn: What are the ways in which the heart is stressed? What practices do you suggest to de-stress?Ans: Change your attitude towards life. Do not look for perfection in everything in life.


Qn: Is walking better than jogging or is more intensive exercise required to keep a healthy heart?


Ans: Walking is better than jogging since jogging leads to early fatigue and injury to joints


Qn: You have done so much for the poor and needy. What has inspired you to do so?


Ans: Mother Theresa , who was my patient


Qn: Can people with low blood pressure suffer heart diseases?


Ans: Extremely rare


Qn: Does cholesterol accumulates right from an early age
(I'm currently only 22) or do you have to worry about it only after you are above 30 years of age?


Ans: Cholesterol accumulates from childhood.


Qn: How do irregular eating habits affect the heart ?


Ans: You tend to eat junk food when the habits are irregular and your body's enzyme release for digestion gets confused.


Qn: How can I control cholesterol content without using medicines?


Ans: Control diet, walk and eat walnut.


Qn: Can yoga prevent heart ailments?


Ans: Yoga helps.


Qn: Which is the best and worst food for the heart?


Ans:
Fruits and vegetables are the best and the worst is oil.

Qn: Which oil is better - groundnut, sunflower, olive?


Ans: All oils are bad
.

Qn: What is the routine checkup one should go through? Is there any specific test?


Ans: Routine blood test to ensure sugar, cholesterol is ok. Check BP, Treadmill test after an echo.


Qn: What are the first aid steps to be taken on a heart attack?


Ans: Help the person into a sleeping position
, place an aspirin tablet under the tongue with a sorbitrate tablet if available, and rush him to a coronary care unit since the maximum casualty takes place within the first hour.

Qn: How do you differentiate between pain caused by a heart attack and that caused due to gastric trouble?


Ans: Extremely difficult without ECG.


Qn: What is the main cause of a steep increase in heart problems amongst youngsters? I see people of about 30-40 yrs of age having heart attacks and serious heart problems.


Ans: Increased awareness has increased incidents.. Also, sedentary lifestyles, smoking, junk food, lack of exercise in a country where people are genetically three times more vulnerable for heart attacks than Europeans and Americans.


Qn: Is it possible for a person to have BP outside the normal range of 120/80 and yet be perfectly healthy?


Ans: Yes.


Qn: Marriages within close relatives can lead to heart problems for the child. Is it true?


Ans : Yes, co-sanguinity leads to congenital abnormalities and you may not have a software engineer as a child


Qn: Many of us have an irregular daily routine and many a times we have to stay late nights in office. Does this affect our heart ? What precautions would you recommend?


Ans : When you are young, nature protects you against all these irregularities. However, as you grow older, respect the biological clock.


Qn: Will taking anti-hypertensive drugs cause some other complications (short / long term)?


Ans : Yes, most drugs have some side effects. However, modern anti- hypertensive drugs are extremely safe.


Qn: Will consuming more coffee/tea lead to heart attacks?


Ans : No.


Qn: Are asthma patients more prone to heart disease?


Ans : No.


Qn: How would you define junk food?


Ans : Fried food like Kentucky , McDonalds , samosas, and even masala dosas..


Qn: You mentioned that Indians are three times more vulnerable. What is the reason for this, as Europeans and Americans also eat a lot of junk food?


Ans: Every race is vulnerable to some disease and unfortunately, Indians are vulnerable for the most expensive disease.


Qn: Does consuming bananas help reduce hypertension?


Ans : No.


Qn: Can a person help himself during a heart attack (Because we see a lot of forwarded emails on this)?


Ans : Yes. Lie down comfortably and put an aspirin tablet of any description under the tongue and ask someone to take you to the nearest coronary care unit without any delay and do not wait for the ambulance since most of the time, the ambulance does not turn up.


Qn: Do, in any way, low white blood cells and low hemoglobin count lead to heart problems?


Ans : No. But it is ideal to have normal hemoglobin level to increase your exercise capacity.


Qn: Sometimes, due to the hectic schedule we are not able to exercise. So, does walking while doing daily chores at home or climbing the stairs in the house, work as a substitute for exercise?


Ans : Certainly. Avoid sitting continuously for more than half an hour and even the act of getting out of the chair and going to another chair and sitting helps a lot.


Qn: Is there a relation between heart problems and blood sugar?


Ans: Yes. A strong relationship since diabetics are more vulnerable to heart attacks than non-diabetics.


Qn: What are the things one needs to take care of after a heart operation?


Ans : Diet, exercise, drugs on time
, Control cholesterol, BP, weight.

Qn: Are people working on night shifts more vulnerable to heart disease when compared to day shift workers?


Ans : No.


Qn: What are the modern anti- hypertensive drugs?


Ans : There are hundreds of drugs and your doctor will chose the right combination for your problem, but my suggestion is to avoid the drugs and go for natural ways of controlling blood pressure by walk, diet to
reduce weight and changing attitudes towards lifestyles.


Qn: Does dispirin or similar headache pills increase the risk of heart attacks?


Ans : No.


Qn: Why is the rate of heart attacks more in men than in women?


Ans : Nature protects women till the age of 45.


Qn: How can one keep the heart in a good condition?


Ans : Eat a healthy diet, avoid junk food, exercise everyday, do not smoke and, go for health checkup
s if you are past the age of 30 ( once in six months recommended) 

Monday, August 30, 2010

புரவலர் நிதி 
     புரவலர் நிதி வழங்கும் காலம் வருகிற செப்  30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.   நமது   பகுதிக்கு   5 புரவலர்கள் அளித்திடவும், அனைத்து கிளைகளின் உறுப்பினர்களிடமிருந்து     கட்டிட    நிதியினை  வசூல் செய்து அனுப்பிட வேண்டுமென்றும்   நமது மாநிலச் செயலர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.  நமது பகுதியில் இருந்து  புரவலர் நிதியாக ரூபாய் 5000 அளித்திட தோழர்கள் S . சிவசிதம்பரம் மற்றும் K .  நடராஜன் இசைந்துள்ளனர்.  மேலும் 3  புரவலர்களை நாம் சேர்த்தாக வேண்டும்.   அக்டோபரில் திறக்கப்பட விருக்கும்  நமது  மாநிலச்  சங்க  கட்டிட பணிகள்  நிறைவடைவதற்கு தங்களின் ஒத்துழைப்பை தந்திடுமாறு தோழர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
                                            G . கேசவன், மாவட்ட செயலர்.      
                                             

Friday, August 27, 2010

Monday, August 23, 2010

Landline Numbers May Have 10 Digits Soon

 

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has reject the proposal to move the mobile number from 10 digits to 11 digits and proposed that the existing 10-digit numbering scheme should be continued to avoid inconvenience to the customers that would accompany any move to shift to an 11 digit numbering scheme.
Giving a two pronged strategy, TRAI has recommended that India should migrate to an “Integrated Numbering Scheme”  for Fixed (land line) and Mobile services by 31st December, 2011.
In other words both fixed line and mobile phones will have a 10-digit number. This would make available enough numbers to cater to expansion of existing services and introduction of new services for the next 30-40 years.
This integrated numbering will also facilitate extension of number portability to fixed lines.Till the integrated scheme is implemented the dialling of intra-circle calls from fixed lines to mobile will be with ‘0’ prefixed.
This would enable exploitation of spare capacity available in the sublevels of existing Short Distance Charging Area (SDCA) codes, to the extent of about one billion numbers without affecting any telephone number or STD code.

Saturday, August 21, 2010


Major Trade Unions Strike On September 7, Strike For Price Rise And Economic Policies
Nine major trade unions including Congress-backed INTUC Thursday gave a call for a countrywide strike on September seven against price rise and economic policies of the central government. The call for the strike was given at a national convention of workers in which leaders and workers of INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, AICCTU, UTUC and LPF participated here.
BJP-backed Bhartiya Majdoor Sangh (BMS) boycotted the convention, reason for which was not known immediately. “For the first time in the history of India, all the central trade unions including INTUC are together. We are going in for one-day strike primarily against price rise, retrenchment, underpayment, poverty and many of the economic policies of the government,” AITUC general secretary Gurudas Dasgupta said here. “It is going to be the biggest ever strike by the workers in the country,” he said.
The move comes after the July 5 strike against rise in fuel prices by major opposition parties including the BJP and the Left which disrupted normal life in the country.
“If the government does not concede to the demands, the trade unions will intensify the struggle further and stage a march to Parliament,” Dasgupta said.
On BMS not participating in the convention, Dasgupta said, “We don’t know. Ask them. We hope they participate with us in the strike”.
INTUC president G. Sanjeeva Reddy said that the trade union movement was suffering due to “non-action” of the government. “The basic labour laws are not properly implemented. Poor workers are suffering because of extra working hours and contract labour. Some of the state governments are not even registering the trade unions. Victimisation of workers, closure of industries is there. Unemployment is increasing day by day,” Reddy claimed.

செப் -7 வேலை நிறுத்த விளக்கக் கூட்டம் 
 நாள்: 23 - 08 - 2010  திங்கள் மாலை: 4 மணி  தஞ்சை மாரீஸ் கார்னர் இணைப்பகம் 
     தலைமை
   தோழர்கள் S. பிரின்ஸ்  NFTE               K . சுந்தரமூர்த்தி FNTO 
                                                       மாவட்ட தலைவர்கள் 

சிறப்புரை  : தோழர்கள்
மதுரை சேது அவர்கள் 
R . V .  ஜெயராமன் மாநிலப் பொருளாளர், FNTO ,   கடலூர் 
S . பழனியப்பன்  மாநில அமைப்பு செயலர் 
K . நடராஜன் , மாநில துணைச் செயலர் 
S . சிவசிதம்பரம் , மாநில துணைத் தலைவர் 

இவண்,
G . கேசவன் D S , NFTE                        G . K . சௌந்தரராஜன் D S  FNTO

அனைவரும் வருக !
Friday, August 20, 2010

GSM net additions weak due to decline in subscribers in J&K

Indian GSM telecom operators added 11.5 million new subscribers in the month of July, taking the all India GSM cellular subscriber base to 468.10 million, according to the Cellular Operators' Association of India (COAI).

Figures released by COAI show that GSM net additions fell by 6 per cent month on month (MoM) in July. GSM players added 11.5 subscribers in July, which is 10.6 per cent below net additions in June. This was mainly due to a drop in subscriber numbers in J&K, according to research report of Religare Capital Markets.
Manoj Singla from Religare said, "Most incumbents, including Bharti, Vodafone and Idea showed a decline in net subscriber additions. Subscriber net additions have come off the 13-14 million per month to 11-12 million per month over the past few months, which may suggest that the dual SIM trend is weakening as tariff wars come off and is a reflection of peaking competitive intensity in the market.”
He added, “As such, this also indicates that more of the incremental subscribers may be quality customers, and may be an indication for better than expected ARPU performance by the telcos in the last quarter."
Bharti has been losing subscribers as well. Its net additions were 2.6 million, down 13 per cent month on month, mainly due to a decline in about 170,000 subscribers in J&K, said Singal.
A similar sort of decline was also seen amongst most incumbents, with Vodafone seeing net additions decline by 11 per cent MoM, and Idea’s net additions declining by 14 per cent MoM. BSNL and Aircel showed a growth of 7 per cent and 1 per cent MoM in net additions respectively. Geographically, J&K saw a drop in subscribers, from 5.2 million in June to 4.3 million in July.
Rumit Dugar, Religare Capital Markets, said, "New entrants had a mixed bag as far as addition of subscriber base is concerned. Uninor showed net additions of 850,000, down 16 per cent MoM, while Videocon showed net adds of 835,000 up 52 per cent MoM."
He added that the new entrants have continued to see limited traction and have failed to keep net additions above one million per month on a consistent basis.

 

Thursday, August 19, 2010

BSNL looks up despite loss - an Interview

BSNL reported a net loss of Rs 1,823 crore during the year 2009-2010. This is the first ever loss registered by the state owned telco since its inception in October 2000 when it was spun off from the Department of Telecom (DoT).
Kuldeep Goyal, former chairman and managing director, BSNL, has commented that an increase of Rs 4,000 crore in revenue would bring BSNL back into profits.
While in conversation with Telecom Yatra, N K Yadav, prinicipal general manager, value added services, BSNL, expressed that only broadband and value added services can offset the decline in revenues. He further said that while BSNL garnered Rs 2,000 crore from VAS last year, this year’s aim is to take this figure to Rs 3,000 crore.
Yadav also shared the telco’s expectations from 3G services and its expansion plans for rural areas.

Excerpts from the interview:
1. How good was the year for value added services and how much is VAS contributing to BSNL’s revenue?
Last year, the VAS revenue for BSNL was over Rs 2,000 crore which is about 20 per cent of the total revenue from mobile. If you see service-wise, then the major contribution is coming from ring back tones. SMS also contributes a major junk. Other popular services are interactive voice response based and STK-based, or menu driven services.
2. BSNL has also started offering 3G services in the past year. How has the response towards them been?3G services still are not very old and last year there was not much in 3G. Last year, 3G VAS contributed only a little above Rs one crore to the revenues. However, this year we have a good hope from 3G. Last year 3G was launched in very limited cities. The number has gone up to about 500 plus cities and we plan to scale it up to 1,000 cities in the next three to four months’ time.
We are expecting more than Rs 3,000 crore revenue from VAS this financial year. Out of this, revenue from 3G services should be about Rs 200 crore. We are also expecting a big jump in our data usage. Last year, it was about over Rs 200 crore and this year we are expecting about Rs 400 plus crore.
3. Anything specific you are doing to achieve this target?3G is one thing and the other is the normal subscriber growth. And we are going to introduce new services also, particularly on videos and clubbing video with other services such as text on videos etc.
4. Right now, BSNL is surrounded by a lot of problems and uncertainties, and the state of the company looks shaky. Is this affecting the company's VAS division in any way?No, not at all. We were reviewing our performance for the last quarter and I can tell you that our revenues in this quarter are much better than what they were last year. The growth is not too much, about five per cent. But this is also good, considering overall revenues are declining.
5. Do you think VAS can bail BSNL out?One thing I am certain about is that there is a decline in revenue...and as far as voice is concerned, you cannot stop it. So somewhere, something has to be substituted. In case of BSNL, I think one of our areas where we can get revenue is broadband. Broadband is classified in both fixed and wireless.
Second major component is VAS. This can only offset the decline so that we are retained at the original level at least. Otherwise, if they are not picking up, then anyways the decline is for sure. Then nobody can stop it.
But these two components I feel should be able to compensate whatever decline is coming from voice.
6. Do you agree that BSNL has an advantage over private operators since it received spectrum a year before other operators?See, 3G is all about video and when you say videos there are a lot of things involved. Firstly, our content needs to be organised in the right way. What I am trying to say is that suppose you have a video, it has to be made into at least three formats. One is slightly low resolution for 2G customers where I think even 2G should get an experience. Then, for 3G a slightly hi resolution format, and then a real high definition version for broadband users. So, right now our content is not formatted in that way and this has to be done progressively. Meta tags have to be put. This is helpful in case a user doesn’t want to see the full movie. With meta tags you can watch a particular song or a particular clip as well.
We are really working in this direction. Whatever content we have got we have to keep it properly - tag it properly, format it properly. Unless that is done, user experience will not come.
So I think that way private operators will have a little bit of advantage that vendors have already started working in this direction because of BSNL’s 3G services experience.
7. By the end of this year, private operators will also start rolling out 3G services. What kind of competition do you think they will give BSNL?Content is the driver for VAS. We now have our own portal BSNL Live, so we are trying to put more and more content on that and we are going forward with some different new agreements also, such as an application store. We are planning to launch it in the next quarter and this will have about 4,000 to 5,000 applications.
8. What are you doing on the mobile banking front?We are working with different banks. Already, we are working with SBI and recently had a tie up with Union Bank. Right now we are having some trials with Eko in Bihar.
9. How important are rural areas in your scheme of things?Rural areas present a lot of scope. We have some applications for rural areas, SMS and GPRS based, and we are trying to do more things for rural. We are right now in the process of tying up with Nokia for their Nokia Life Tools service. It will be a bundled offer and we are working at the commercials right now.
Currently, usage of VAS is not much in rural areas, even for SMS mainly because of language barrier. Rural areas need services which can be viewed ie, are in video format. These could be low resolution video clips. Even instructions for other services should be visually seen by people in these areas. Also, the services have to be useful for them to use. Nokia Life Tools is one such initiative.
10. What expectation do you have for the uptake of 3G services in rural areas?For rural areas, applications will drive the uptake. For example, Bollywood services will definitely have a demand even in rural areas. In such areas, an individual may not require the service but in every village three to four people can have 3G and then use it collectively. Business opportunities are definitely there and people will en-cash that. Application should give them definite gain in terms of money.
11. Will 3G subscribers gain prominence over 2G users after 3G roll out?No, in fact where 2G and 3G are concerned, there will be no difference in voice.
Data will be the key differentiator and even in data there are various things. Like if its just music download, 2G is good enough. I think the main differentiation would come when hi quality video is there. And then the small screen barrier is there. You cannot see a full movie on this. It is not possible. So it would be limited to short clips and all. So I think 2G will never die…at least not on mobile.
12. What are your expectations from VAS in the future?Right now, average revenue per user is going down very heavily. If you see our mobile revenues today, the voice-VAS ratio is 80:20. Five years down the line the ratio may not reverse but it will at least come to 50:50.
13. BSNL hasn’t been very active as far as promoting its VAS is concerned. What are you doing in this regard?We are developing a new website which will go in to the normal public domain. This website will talk about all the short codes and other things that user would need to activate and deactivate services and their tariffs. We would be launching it next month.
Strictly speaking, it’s not just for customers. Our main aim is to educate our network people ie our staff, our franchise, retailers, customer care people. We are also starting to promote VAS through our franchisees and retailers. Earlier, this was not done. Initially caller ring back tones, which are our most prominent service, would be promoted via these outlets.

 

 

BSNL union hits at DoT for not allowing Chinese equipment

 Employees associations of BSNL has hit at the Department of Telecom (DoT) alleging that their decision to bar the PSU from importing equipment from Chinese vendors is discriminatory. The public sector unit was forced to keep Chinese vendors out following a ban imposed by the government, due to security reasons. However, DoT has now allowed private players to buy from Chinese vendors subject to meeting certain guidelines.
Questioning the rationale behind the move, Sanchar Nigam Employees Association said, "This is
absolutely ridiculous for the simple reason that the move is just intended to jeopardise the growth of BSNL.
   
"How are the security interests of the country protected while allowing private operators to install Chinese GSM equipment and restraining BSNL from doing so?" the Association quipped.
DoT had asked all operators to get security clearance from the government before importing equipment due to security reasons.
Accordingly, on May 14, the DoT wrote a letter saying that BSNL should not buy from China. The letter coincided with the PSU planning to buy equipment for supporting 5 million subscribers.
Due to the restrictions imposed, it had invited bids only from the European and American vendors.
Later, the government issued guidelines and allowed private telcos to import equipment from Chinese vendors only after meeting certain criteria with regard to the national security.
In case of BSNL the restrictions still hold and there is no clarity whether the state-run telco would be allowed to import Chineses equipment or not, the Association claimed.
In a letter to the Cabinet Secretary, the association said that the intentions of the administrative ministry are manifested in its orders from time to time imposing severe restrictions, to restrain BSNL from taking pragmatic business and commercial decisions independently, and thereby crippling its growth.

Wednesday, August 18, 2010

             ஜெகன் வழியில்  துவங்குவோம் பயணத்தை   ............
 அன்பு தோழர்களே !  
     வணக்கம்! தஞ்சை வலைத்தளம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.    உங்களின் பேராதரவோடு நடைபோட விழைகிறோம்.  பல்வேறு தலைப்புகளில் தமிழிலேயே வலம்வரவிருக்கிறோம்.   உங்கள் ஆலோசனைகளை அவ்வப்போது தொலைபேசியில் தெரிவித்தால் மெருகேற்றிக் கொள்கிறோம்     
     அருமைத்  தலைவன்  ஜெகன்  வழியிலே  நமது பாதையை அமைப்போம்.     தலைவனோடு வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு பெரிய பொற்காலம் என்பதை மறந்தவர்கள்  இன்று எண்ணத் தொடங்கி விட்டார்கள்.    போனது போகட்டும்!  புதிதாய் சிந்திப்போம்.  நம்மை, நமது துறையை பாதுகாக்கவும், வளர்த்தெடுக்கவும என். எப். டி ஈ அகில இந்திய, மாநிலச் சங்கங்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.  அவைகள் விடுக்கும் அறைகூவல்களை நம்பிக்கையோடு செயல்படுத்துவோம்.
     நமது மாநிலச் சங்கம் சமீபத்தில் கிளை செயலர்களின் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்தை கடந்த ஆகஸ்ட் 14 அன்று குடந்தையில் நடத்தியது.   பயனுள்ள பல விபரங்கள் நமக்குக் கிடைத்துள்ளது.     அதைப்போலவே  செப்டம்பர்  7 அன்று நடைபெறவிருக்கும் பொது வேலைநிறுத்த விளக்கக் கூட்டம் தஞ்சையில் வருகிற ஆகஸ்ட் 23 அன்று நடைபெற உள்ளது.   திரளாய் வாருங்கள் தோழர்களே!   திரண்ட பங்களிப்பு வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றியடையச் செய்யும். 
     நமது ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள்  அனைவரும் கிராக்கிப்படியுடன் கூடிய சம்பளத்தையும் நிலுவையும் பெற்றிருப்பீர்கள்.   இன்னும் ஒரு மாதத்தில் நமது மாநிலச் சங்க கட்டிடப் பணி முடிவடையவுள்ளது.   அதற்க்கு நீங்களும் உங்களின் பங்களிப்பாக ருபாய் 50 நன்கொடை அளித்திட வேண்டுகிறேன். 
     நன்றி! மீண்டும் உங்களை புதிய செய்திகளோடு சந்திக்கிறேன்!!
  
    18 - 8 - 2010                                                                      உங்கள் எம். கேசவன்.     
                                                                                                   மாவட்டச் செயலர்.

Private companies owe BSNL Rs460 crore in carriage charges
BSNL collects carriage charges to forward calls originating from private cellular networks to its network
New Delhi: Twelve private wireless companies owe Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) `460 crore in carriage charges, the state-run firm told the Supreme Court on Monday.
Solicitor general Gopal Subramanium, appearing for BSNL, told the apex court the dues from 2005 to 2009 were impairing the functioning of India’s largest government-owned telecom service operator.
Opposing views: Bharti Airtel, RCom and Tata Teleservices gave the
 court details of their dues to BSNL, which add up to Rs170 crore. 
Pradeep Gaur / Mint
Opposing views: Bharti Airtel, RCom and Tata Teleservices gave the court details of their dues to BSNL, which add up to Rs170 crore. Pradeep Gaur / Mint
BSNL collects carriage charges to forward calls originating from private cellular networks to its network.
The court has granted the private firms—represented by the Cellular Operators Association of India (Coai)—two weeks to submit a break-up of the sums owed to BSNL.
Coai’s advocate G.S. Vaidyanathan said the firms do not have records of how much they owe BSNL.
“We don’t have such figures. BSNL has the figures,” he told the court.
According to Subramanium, the 12 firms owe BSNL `58-60 crore each on average. Vaidyanathan said the average money owed is `15-20 crore, but he could not substantiate the claim without a record of calls.
Bharti Airtel Ltd, Reliance Communications Ltd (RCom) and Tata Teleservices Ltd—among India’s top cellular operators—gave the court details of their dues to BSNL, which add up to `170 crore.
BSNL and private operators have been at opposing ends over carriage charges since 2006.
On 27 July, Coai and the Association of Unified Telecom Service Providers of India moved the apex court challenging an telecom disputes settlement and appellate tribunal’s order to set aside the telecom regulator’s proposal for uniform carriage charges.
The Telecom Regulatory Authority of India had proposed a uniform carriage charge of 20 paise for intra-circle calls and a ceiling of 65 paise per minute for long-distance calls effective February 2006.
“BSNL wants that the carriage charge should be based on distance, while Coai is opposed to this,” said Rajan Mathews, director general of Coai. “We are contending that it should be a flat fee.”
Chief Justice S.H. Kapadia asked the private cellular firms to deposit 50% of the dues with the apex court, but did not pass a formal order as the details of the dues were not clear.
At the next hearing, the court will try to determine the dues from each operator.
Counsels for RCom and Tata Teleservices told the court BSNL owes some private operators, including the two firms, a total of `131 crore, as the state-run company has withheld payments citing outstanding amounts.
BSNL executives declined to comment on the issue.
Govt asks telcos to set up BlackBerry intervention facilities
New Delhi,

Ahead of the deadline given by the government to BlackBerry-maker RIM for addressing security concerns, the government has asked telecom operators to set up legal intervention facilities for such services.

The Department of Telecom (DoT) has sent a communication to nine operators that are currently offering BlackBerry services, including state-owned BSNL and MTNL, to enable legal intervention (LI) for messenger and enterprise mail services on the handset by August 31.

When contacted, a senior DoT official confirmed the move. A Tata Teleservices spokesperson said, "We have received a letter from DoT asking us to ensure that Legal Intervention (LI) capability is put in place for Blackberry services by August 31, 2010. As a Tata Group company, we have always abided by the law of the land and will do so here too."

Nine leading telecom firms offer BlackBerry services in the country, including government-owned BSNL and MTNL and other leading private players Bharti Airtel, Vodafone, RCom and the Tatas, and have a cumulative subscriber base of nearly one million for this service.

Meanwhile, BlackBerry-maker Research in Motion (RIM) today indicated to the government that they will start offering a solution to the government's concerns about BlackBerry messenger services from September 1 and will complete the project within the next four months.

Telecom Minister A Raja today said in the Lok Sabha in a written reply to a question that "no explicit permission has been given by the government to start BlackBerry services in the country without setting up a server."

The security agencies are unable to intercept and monitor BlackBerry services because of complex encrypted communication and non-availability of BlackBerry servers in India, says an internal noting of the DoT.

This is despite the fact that the government has formulated a policy regarding Internet services. As per the policy, the licencees (operators) have to ensure that bulk encryption was not deployed by Internet Service Providers.

Furthermore, individuals, groups and organisations are permitted to use encryption up to a 40-bit key length without obtaining permission from the licensor.

However, for deploying encryption equipment with a higher limit, prior permission has to be obtained and the decryption key has to be deposited with the government, the DoT said.

BlackBerry is a handset used for various kinds of services like voice, SMS and email, the DoT note said, adding that law enforcement agencies were not able to intercept certain types of communications like enterprise email services, which use a complex encryption method.

The government is in talks with service providers and BlackBerry to find out a solution for interception and monitoring of such services.

Monday, August 16, 2010

Police crack BSNL recharge coupon scam


Police crack BSNL recharge coupon scam
HYDERABAD: Police reportedly cracked the Rs 1.4-crore BSNL pre-paid recharge coupon scam and arrested two persons, including a telecom officer, on Thursday.

After a week-long probe, police arrested P Ramesh, a telecom officer who works at BSNL Bhavan, Lakdi-ka-pul, and U Vijay, who runs a BSNL franchise, Panchajanya Enterprises, in Secunderabad, from their homes here.

 
In 2009, Ramesh stole 26 CDs containing data of 1.3 lakh BSNL recharge numbers from BSNL stores in Adarsh Nagar. Store incharge K Lokanatha Rao failed to detect the theft as Ramesh replaced the original CDs with empty ones, deputy commissioner of police (DCP), Central Zone, Akun Sabharwal told the media.

After stealing the CDs, Ramesh along with Vijay had recharge cards printed at Bhagvathi Printers in Parel, Mumbai, using the numbers contained in the CDs. After printing the recharge cards, the duo sold them through wholesalers and retailers in Hyderabad. The duo made Rs 1.04 crore from the sale of the cards in seven months between November, 2009 and May, 2010, police said.

Ramesh took Rs 70 lakh as his share and Vijay Rs 34 lakh. Ramesh used the money for repaying his loans and perform the marriages of his daughter and son. He also invested some money in real estate. Vijay confessed that using the ill-gotten money he had purchased a piece of land on the outskirts of the city, the DCP added. Police were able to recover Rs 5.6 lakh cash and Rs 3.2 lakh worth of gold from the duo. Earlier this month, acting on the complaint lodged by BSNL, Hyderabad, assistant general manager (stores) Ratna Mohan Rao about missing CDs, a case was registered under sections 380, 409, 420 r/w 34 IPC at the Saifabad police station.

Ramesh and Vijay were arrested and produced before court.

JAGAN OUR COMRADE

HC asks BSNL to work out tax deposit

HC asks BSNL to work out tax deposit
Bangalore, Aug 9, DHNS:

The Karnataka High Court on Monday directed the Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) to come out with an amount which it can deposit with the Commercial Tax Department for extension of the interim order on levy of sales tax.

The BSNL has challenged the demand notice issued by the Commercial Tax Department for payment of Rs 6,600 crore as sales tax for the period from 2001 to 2009. The transmission of voice and data over the optical fibre cable to the customers amounts to transportation of goods and hence attracts sales tax, the Department said in the notice. The court had stayed the demand notice earlier, the term of which expired on Monday.

Appearing for BSNL, former attorney general of India, Soli Sorabjee submitted the order passed by the Commercial Tax Department was biased as the matter was discussed before the subordinate legislation committee. He contended that the order has been made on the basis of the report of the committee headed by legislator N Yogish Bhat.

Senior counsel Raghavan argued that the transmission of data through a optical cable, required energy in the form of Artificially Created Light Energy (ACLE). Since the sale of ACLE is sale of goods, it attracts sales tax, he contended. Justice Ashok B Hinchigeri directed both parties to work out the amount that the BSNL can deposit for extension of the stay order.

Sunday, August 15, 2010

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR


Independence Day of India

"Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we will redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance.... We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again."
- Jawaharlal Nehru
(Speech on Indian Independence Day, 1947)

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR