தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Wednesday, April 4, 2018


நமது முதன்மைப் பொது மேலாளர் 
அவர்களின் வாழ்த்துச் செய்தி.
=======================================

அனைத்து தொழிற்சங்கங்களைச் சார்ந்த ஊழியர்களாகிய  நீங்கள் நமது நிறுவனத்திற்காக காலமறிந்து பெரிதும் உழைத்திருக்கிறீர்கள். 
அதற்கு என் நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன்.

உங்கள் தலைவர்களின் ஊக்குவிப்பால், அதன்  உறுப்பினர்களாகிய நீங்கள், நமது நிறுவனத்தை தாயாகப் பாவித்து தந்திட்ட 
சேவை மிகப் பெரிய பங்களிப்பாகும்.  

இன்னும் பல உறுப்பினர்களும், உறுப்பினர் அல்லாதோரும் நமது நிறுவனத்திற்கு பலவகைகளிலும் இத் தருணத்தில் 
பற்றுறுதியோடு தங்கள் பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள்!

விடுமுறை நாட்களிலும் வேலை செய்து துறையின் வளர்ச்சிக்கு உதவிட்ட உங்களை மீண்டும் மீண்டும் வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன் என்று 
நமது PGM  திரு C.V. வினோத் அவர்கள் 
அனைவரையும் பாராட்டியுள்ளார்.   
====================================================
PGM அவர்களின் 
வாழ்த்துக்கு நன்றி!
-----------------------------
  பரபரப்பாக பணியாற்றும்போது உங்களின்  பாராட்டு என்பது எங்களுக்கு ஒரு டானிக் ஆக இருக்கிறது.  அந்த வகையில் உங்கள் வாழ்த்து எங்களுக்கு பெரிதும் நிறைவைத் தருகிறது.   
எனவே, நமது PGM அவர்களுக்கும் நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
=======================================================================
அவரின் வாழ்த்துச் செய்தி
  (ஆங்கிலத்தில்)கீழே உள்ளது.
I take this opportunity to thank each and every one of you for leading your unions and associations responsibly and thus serving our Company .
 I can proudly say that she is our Mother and your role  as leaders has helped motivating your members in serving dedication and I think this is the biggest contribution.
Many of your members have silently worked without any regard to personal comfort and offered the best they could for the customer inspite of so many constraints , some of your members  although had the heart to involve and demonstrate their love for the company , could not contribute to their satisfaction ,due to circumstances beyond their control.
I am indeed proud to notice that like a true family , I have seen others shouldering additional responsibilities when their colleagues were unable to support or actively participate, this is our true strength , where keeping aside differences we decided to work for a common cause in unison.
This indomitable spirit will carry us forward with pride into the next financial year where we will continue to face challenges .
Let us again move ahead as responsible citizens blessed with the opportunity of working for this great company and thus serving our nation.
Today incidentally being Easter , is also a day which symbolises the prevalence of unconditional love and truth over , selfishness, bigotry and untruth.  Goodwishes


No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR